ماشین سنگ داخل زن

قطر کارگیر 500mm

طول محور z : 320mm

سرعت دوران محور اسپیندل : 3500-4500 rpm

سرعت دوران قطعه گردان : 10-300 rpm

دسته: