کوپلینگ دنده ای

 

شرکت هیدروصنعت طبق درخواست مشتری قابلیت طراحی و ساخت این قطعه را در سایزهای متفاوت دارد.